You have no items in your shopping cart.
$9.57
Old price: $11.55

ພຶກສາກາຣະເກດ ສະໝຸນໄພໄທທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜິວພັນຂາວໃສ ຫຸ່ນເປະຄືດາຣາພາຍໃນ7ວັນ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
ພຶກສາ ກາຣະເກດBeauty Shop
ພຶກສາ ກາຣະເກດBeauty Shop
Rating 0 %
Product in shop 3
Product In Shop
Product Details

ເສກໃຫ້ເຈົ້າຜິວຂາວໃສ ຫຸ່ນເປະຄືດາຣາໄດ້ພາຍໃນ7ວັນ ດ້ວຍ "ພຶກສາກາຣະເກດ" ອັດແໜ້ນດ້ວຍສະມຸນໄພໄທຫຼາຍກວ່າ10ຊະນິດ

- ຊ່ວຍຟື້ນຟູຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຫຼັງເກີດລູກ
- ກະຊັບສ່ອງຄອດ
- ລົດອາການອັກເສບຂອງມົດລູກ
- ສະລາຍໄຂມັນ ລົດອາການບວມຫຼັງເກີດລູກ
- ຊ່ວຍປັບສົມມະດຸນຂອງຮ່າງກາຍ
- ລົດອາການໜາວສັ່ນ ຄາຍປວດເມື່ອຍ
- ຊ່ວຍໃຫ້ມົດລູກເຂົ້າອູ່ໄວ ຊ່ວຍຂັບນ້ຳຄາວປາ
- ຊ່ວຍແກ້ປັນຫາຂີ້ແຮ້ດຳ ຄໍດຳ ໜ້າທ້ອງດຳ ປັບສະພາບຜິວໃຫ້ສະໝ່ຳສະເໝີ ນຽນໃສ ໜ້າສຳຜັດ