You have no items in your shopping cart.
$64.88
Old price: $99.00

ເຄື່ອງຊັກຜ້າ ແລະ ເກີບ ຂະໜາດນ້ອຍ vibrato

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
hugban
hugban
Rating 0 %
Product in shop 78
Product In Shop
Product Details
  1. ຜະລິດຕະພັນນີ້ມີຟັງຊັ່ນການປ່ຽນແປງງ່າຍລະຫວ່າງການຊັກເກີບບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖອດແປງຂັດເຈົ້າກໍສາມາດນຳປງອອກໄດ້ຈາກການໝູນງ່າຍໆ ພຽງເທື່ອດຽວພຽງເທື່ອດຽວ ແລະ ກໍສາມາດໃຊ້ມັນເປັນເຄື່ອງຊັກຜ້າໄດ້ຫຼັງຈາກຖອດແປງອອກ

 

  1. ການແກະ ແລະກວດສອບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກິດຈາກການສົ່ງສິ້ນຄ້າໝາຍເຫດ: ເຄື່ອງນີ້ສາມາດຊັກເກີບເດັກນ້ອຍ2-3ຄູ່ (ຕໍ່າກວ່າ 38 ຫຼາ), ເກີບຜູ້ໃຫຍ່ 1-2 ຄູ່ (ຕໍ່າກວ່າ 42 ຫຼາ ) ) ຄວາມສາມາດໃນການຊັກ 6.5 ກກ.

ຊັກຊຸດຊັ້ນໃນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ 5-6 ກັບຟັງຊັ່ນ bacteriostatic ແສງສີຟ້າທີ່ບໍ່ມີຟັງຊັ່ນ ເວລາປັ່ນແຫ້ງໃຫ້ແຂນທໍ່ລະບາຍນໍ້າ

ຈັກຊັກຜ້າຂະໜາດນ້ອຍ ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຈາກໂຮງງານໂດຍຕົງ. ຊັກເຄື່ອງຊັກເກີບປັ່ນແຫ້ງ ຄົບຈົບໃນເຄື່ອງດຽວ

ລາຍລະອຽດ

ບັນຈຸໄດ້: 6.5kg
ຂະຫນາດ: 520x370x390mm
ນ້ຳຫນັກ: 5.5kg
ໄຟ: 220v