You have no items in your shopping cart.
$26.07
Old price: $28.05

ເຄື່ອງນວດໄຟຟ້າ ພ້ອມແສງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ light wave ຄໍ ບ່າ ໄລ່ ສະໂພກ ອະເນກປະສົງ white

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
ໄຮເທັກ Hi Tech
ໄຮເທັກ Hi Tech
Rating 0 %
Product in shop 348
Product In Shop
Product Details

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ ນວດໄຟຟ້າ ດ້ວຍແສງສະຫວ່າງເພື່ອຄວາມຮ້ອນ, ຄື້ນແສງສະຫວ່າງ, ຄໍ, ບ່າ, ສະໂພກ, ສີຂາວທີ່ຫລາກຫລາຍ

  • ນວດຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍແລະບັນເທົາອາກການເມື່ອຍ
  • ຊ່ວຍການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ໄດ້ດີຂຶ້ນ
  • ນວດຕາມຈຸດຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ທີ່ຮູ້ສຶກເມື່ອຍຈາກການເຮັດວຽກ