You have no items in your shopping cart.
$19.47
Old price: $19.77

ໂຊເອ້ໄວເທນນິ້ງ ແອັກທີບພາວເວີ ເຊລ້ຳ Zo-A WHITENING ACTIVE POWER SERUM

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
opowhiteskin
opowhiteskin
Rating 0 %
Product in shop 6
Product In Shop
Product Details
 • ໂຊເອ້ໄວເທນນິ້ງ ແອັກທີບພາວເວີ ເຊລ້ຳ Zo-A WHITENING ACTIVE POWER SERUM
 • ຂະໜາດຜະລິດຕະພັນ 1 ຫຼອດ 30 ກຣາມ
  ສ່ວນປະກອບຜະລິດຕະພັນ
 • MULTIEX BSASM
 • PATCH20
 • RHAMNOSOFT HP 1.5 P
 • LARICYL LS. 8865
 • CENTELLA EXTRACT
 • SALICYLIC ACID
 • KALIZINC
 • NIACINAMIDE USP/VITAMIN B3
 • ALLANTOIN
 • PROPYLENE GLYCOL

  ຜະລິດຕະພັນຜະລິດທີ່ປະເທດໄທ

  ເລກທີ່ຈົດແຈ້ງ 10-4-6300000671
  ວິທີໃຊ້: ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຜິວໜ້າ ເຊົ້າ-ແລງ ເພື່ອຜົນລັບທີ່ຊັດເຈນ

  ສັບພະຄຸນ :

 • ລົດການຕິດເຊື້ອເທີງໃບໜ້າໄດ້ຢ່າງດີ ສ່ວນປະກອບສະໝຸນໄພທີ່ດີໃນການຊ່ວຍແລະຮັກສາ

 • ການປ້ອງກັນການອັກເສບ ຕໍ່ຕ້ານຣິ້ວຣອຍ ປ້ອງກັນການແພ້ ແລະ ແບັກທີ່ເລຍ ປ້ອງກັນຜິວເສຍຂອງຊັ້ນໃບໜ້າ ຢ່າງດີຢ້ຽມ

 • ເກັບລ໋ອກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ຜິວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ລົດອາການແພ້ແລະລະຄາຍເຄືອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີປ້ອງກັນແລະລະງັບການລະຄາຍເຄືອງທຸກສາເຫດ

 • ບຳລຸງຜິວຢ່າງເປັນລະບົບ ລົດຄວາມມັນເທີງໃບໜ້າ ລົດອາການແພ້

 • ອັກເສບບວມແດງໂດຍຕົງ ລົດສິວ ຮັກສາສິວ ຕໍ່ຕ້ານຣິ້ວຣອຍ ລົດອາການແພ້ແດງຂອງຜິວ ແລະ ສິວ ລົດຮູຂຸມຂົນໃຫ້ນ້ອຍລົງ

 • ລົດການໝອງຄ້ຳ ຮອງດຳ ຮອຍແດງ ຂອງຜິວ ສ້າງຄໍລາເຈນເທີງໃບໜ້າ ທາໃຫ້ຜິວມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ຕຶງກະຊັບ

 •  ເໝາະສຳລັບຜິວທີ່ມັນ ແລະ ແພ້ ງ່າຍ

 • ລັກສະນະຜະລິກຕະພັນ ບັນຈຸກ່ອງສີດຳແຖບຂຽວ ຫຼອກທາງໃນເຊລ້ຳ ມີສີດຳ ເນື້ອຄີມເຂັ້ມຂົ້ນ ຊຶມເຂົ້າສູ່ຜິວໄວ ແລະ ບໍ່ລະຄາຍເຄືອງ