You have no items in your shopping cart.
$5.91
Old price: $5.94

A Pro ອາຫານກະຕ່າຍ ເໝາະສຳລັບກະຕ່າຍທຸກໄວ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: A Pro อาหารกระต่าย
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
hugban
hugban
Rating 0 %
Product in shop 78
Product In Shop
Product Details

Product details of A Proອາຫານຂອງກະຕ່າຍ ເອໂປຣ ໄອ,ຄິວ  ເໝາະສຳລັບກະຕ່າຍທຸກລຸ້ນ ທຸກໄລຍະ ນ້ຳໜັກ 1ກິໂລ

  • ອາຫານຂອງກະຕ່າຍ ເອໂປຣ ໄອ,ຄິວ  ເໝາະສຳລັບກະຕ່າຍໂດຍສະເພາະ

  • ເໝາະສຳລັບກະຕ່າຍທຸກລູ້ນ ທຸກໄລຍະ ຕັ້ງແຕ່ອອກນົມໄປຈົນເຖີງພໍ່ພັນແມ່ພັນ ແລະ ແມ່ລ້ຽງລູກ 
  • ຜະລິດຈາກວັດຖຸດິບທຳມະຊາດ ພັດທະນາແລະຄິດຄົ້ນສູດໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມຈ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍຂອງກະຕ່າຍ
  • ຄົບຖ້ວນແລະອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານ
  • ຊ່ວຍໃຫ້ກະຕ່າຍມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ສຸຂະພາບດີ ແລະຂົນເງົາງາມ