You have no items in your shopping cart.
$1.95
Old price: $2.28

BANOBAGI - VITA GENIC RELAXING JELLY MASK

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: 8809486360873
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Insee mart
Insee mart
Rating 0 %
Product in shop 657
Product In Shop
Product Details

 

BANOBAGI Vita Genic Jelly Mask Relaxing 30ml 

 ສີຂຽວ-ມາກBanobagi Vita Genic Jelly Mask hydrating 30 ml 1 Sheet
ມາກຫນ້າແບບແຜ່ນ ເກັບວິຕາມິນບໍາລຸງຫນ້າໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່
💚RELAXING ສູດນີ້ຊ່ວຍໃນການປອມປະໂລມຜິວທີ່ເມືອຍລ້າໃຫ້ຮູ້ສືກສົດຊື້ນແລະຜ່ອນຄາຍ
#วิธีใช้ ມາກກ່ອນນອນ ຫຼື ກ່ອນແຕ່ງໜ້າໂດຍບໍຕ້ອງລ້າງອອກ