You have no items in your shopping cart.
$10.00
Old price: $10.03

Bigbang Spray 250cc ສະເປກຳຈັດເຫັບ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: Bigbang Spray 250cc สเปรย์กำจัดเห็บ
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
hugban
hugban
Rating 0 %
Product in shop 78
Product In Shop
Product Details

Product details of Bigbang Spray 250cc ສະເປກຳຈັດເຫັບ ສະເປຂ້າເຫັບ ໝົດ ຂອງໝາ ແມວ  250cc

  • ສະເປກຳຈັດເຫັບແລະໝັດສຳລັບໝາ ແມວ
  • ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງຕາມຕ້ອງການ
  • ຫ້າມໃຫ້ໝາກິນຫຼືຮັບປະທານ
  • ສີດໃສ່ບໍລິເວນໂຕຂອງສັດເທົ່ານັ້ນ ຫ້າມໃຫ້ເຂົ້າຕາ
  • ມີຫົວລ໋ອກ ON/OFF