You have no items in your shopping cart.
$23.07

Boom Gluta Shots ບູມຄູຕ້າ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Rating 0 %
Product in shop 2
Product In Shop
Product Details

Boom Gluta Shots ບູມຄູຕ້າຊ໋ອດ

ຄຸນປະໂຫຍດ

1.ເປັນານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະໃນຮ່າງກາຍສ້າງຂື້ນທຳງານຮ່ວມກັບວິຕາມິນຊີແລະວິຕາມິນອີ

2.ຊ່ວຍກະຕຸ້ນພູມຕ້ານທາໃນຮ່າງກາຍເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຈັດການກັບສິ່ງແປກປອມເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະ ໄວລັດຊ່ວຍເສີມສ້າງຊ້ອມແຊມ DNA

3.ຂັບສານພິດດີທອກ ເຊັ່ນໂລຫະໜັກ ສານລະເຫີຍ ຢາຂ້າແມງໄມ້ ຊ່ວຍປ້ອງກັນຕັບຈາກການຖືກທຳຮ້າຍຂອງແອວກໍຮໍ ສານພິດຈາກຢາສູບ ແລະ ຢາ