You have no items in your shopping cart.
$22.77
Old price: $29.37

Bravory Natural Booster Overnight Mask

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
bravorythailand
bravorythailand
Rating 0 %
Product in shop 1
Product In Shop
Product Details

ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຜິວມາກໜ້າ ຜະລິດຈາກສານສະກັດທຳມະຊາດ ເພື່ອເຜີຍຜີວຊຸ່ມຊື່ນ ລົດຮອຍຕີນກາທີ່ເປັນຮ່ອງເລີ່ກ ຜີວຈະເບີ່ງອ່ອນກວ່າ ພ້ອມຄວາມາຂາວກະຈ່າງໃສอຢ່າງເປັນລະດັບ ຮູຂຸມຂົນກະຊັບ ຮອຍແດງລົດລົງ ດ້ວຍ  Horse chestnut flower ລາງວັນທີ່ໄດ້ the winner of the In-Cosmetics Global 2017 Innovation Silver Award ແລະຍັງມີ Amitose GOA ເຊີ່ງເປັນວິຕາມິນຊີນະວັດຕະກຳໃໝ່ໂດຍມີຄຸນສົມບັດພິເສດກວ່າວິຕາມີນຊີຊະນິດອື່ນໆ, ວິຕາມິນບີ3, ALPHA-ARBUTIN, hyaluronic acid, ສານສະກັດຫວ່ານຫາງແຂ້ເຂັ້ມຂຸ້ນ 200 ເທົ່າ, ສານສະກັດ Witch hazel, ສານສະກັດ Marine Collagen, ວິຕາມິນບີ5 และ Butterbur ຊ່ວຍບຳລຸງຜີວໃຫ້ເປັ່ງປັ່ງง ຕືງກະຊັບສຸຂະພາບດີ

ຈຸດເດັ່ນທີ່ໂດດເດັ່ນ:
1. ຣິ້ວຣອຍ ພວກຣິ້ວຣອຍສະແດງອາລົທາງສີໜ້າ ຈະເລີ່ມຮູ້ສືກເຖີງການປ່ຽນແປງພາຍໃນ1ອາທິດ (ຂື້ນຢູ່ກັບສະພາບຜີວ ແລະ ຣິ້ວຣອຍຮ່ອງເລີ່ກຂອງແຕ່ລະຄົນ) ເພາະວ່າສານສະກັດທີ່ໃສ່ລົງໄປເປັນ Horse chestnut ເປັນສານສະກັດຕົວເດັ່ນໃນເລື່ອງຣິ້ວຣອຍແລະໄດ້ຮັບລາງວັັນໃນປີ 2017 ເຊີ່ງໂຕນີ້ຈະເດັ່ນເລື່ອງລົດຣິ້ວຣອຍເຊີ່ງເປັນສານສະກັດໂຕໃໝ່ ແລະ ໜ້ອຍແຮນທີ່ຈະໃຊ້ສານສະກັດໂຕນີ້
2. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ເນື່ອງຈາກມີສານສະກັດຈາກຫວ້ານຫາງແຂ້ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນເຖີງ 200 ເທົ່ົາ ເຊີ່ງຫຼາຍກວ່າຈາກສານສະກັດຈາກຫວ້ານຫາງແຂ້ຊະນິດອື່ນໆ ທາໃຫ້ໃບໜ້າມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະຍັງຊ່ວຍສະໝານຜີວຈາກການຖືກຄວາມຮ້ອນຈາກແສງແດດຕ່າງໆໄດດ້ດີກວ່າຫວ້ານຫາງແຂ້ທົ່ວໄປ ແລະບໍ່ທາໃຫ້ຜີວໜ້າມັນ
3. ເລື່ອງຄວາມຂາວໃສ ເນື່ອງຈາກມາສໂຕນີ້ມີສານສະກັດທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຂາວໃສຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ພິເສດກໍຄື  Amitose GOA ເປັນສານສະກັດຈາກວິຕາມິນຊີເຂັ່ມຂົ່ນທີ່ມີຄວາມສະຖຽນກວ່າວິຕາມິນຊີອື່ນໆ ຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງຄວາມກະຈ່າງໃສຢ່າງເປັນທຳມະຊາດຍັບຍັ້ງການສ້າງ ເມັດສີເມລານິວ ກະຕຸ້ນການສ້າງຄໍລາເຈນ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວລ້ຽບນຽນ
4. ຜິວໜ້າ ນຸ້ມກະຊັບ ຈະຮູ້ສຶກເຖີງການປ່ຽນແປງໄດ້ພຽງຂ້າມຄຶນ ເພາະສານສະກັດຈາກ  witch hazel ໂຕນີ້ຈະມີຊື້ສຽງຫຼາຍໃນເລື່ອງກະຊັລຮູຂຸມຂົນແລະຜີວລ້ຽບນຽນ
5. ຜະລິດຕະພັນມາສໜ້າຂອງເຮົາສາມາດສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກສະພາບຜີວ ລວມເຖີງຜີວແຫ້ງງ່າຍແລະສະຕີມີຄັນ ລວມເຖີງກີ່ນດອກບົວອ່ອນໆ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສືກຜ່ນອຄາຍເວລາມາສ

ວິທີໃຊ້ :  ໃຊ້ມາສຜີວໜ້າ ເຮັດໃຫ້ທົ່ວໃບໜ້າ ແລະ ລຳຄໍເປັນ ເປັນປະຈຳກ່ອນນອນ

Product of Thailand