You have no items in your shopping cart.
$5.35
Old price: $5.41

Elephant ມິດຕັດສຳລັບເດັກນ້ອຍ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: Elephant กรรไกร
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
hugban
hugban
Rating 0 %
Product in shop 78
Product In Shop
Product Details

Product details of Elephant ມີດຕັດ ມີດຕັດອະເນກປະສົງ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ 4 3/4ນີ້ວ ຈຳນວນ1 ອັນ

  • ປອດໄພສຳລັບເດັກນ້ອຍ ເພາະຕັດໄດ້ແຕ່ເຈ້ຍກະດາດເທົ່ານັ້ນ
  • ຜະລິດຈາກວັດຖຸດິບຄຸນນະພາບສູງ ຄົງທົນ ໃຊ້ງານໄດ້ນານ
  • ຂະໜາດພໍເໝາະຈັບຖະນັດມື

● ມີດຕັດສຳລັບເດັກນ້ອຍລາຍ ""ປາວານ"" ຂະໜາດ 4 3/4ນີ້ວ

● ຈຳນວນ 1ອັນ