You have no items in your shopping cart.
$5.25
Old price: $5.58

Kleankleen ຜະລິດຕະພັນສະເປທຳຄວາມສະອາດອໍແກນິກ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
kleankyn
kleankyn
Rating 0 %
Product in shop 2
Product In Shop
Product Details

Kleankleen ຜະລິດຕະພັນສະເປທຳຄວາມສະອາດອໍແກນິກ
ດ້ວຍສານສະກັດຈາກຫົວຫອມແດງຈາກຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍກຳຈັດແບັດທີເລຍ ແລະ ໄວລັດເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ກໍໃຫ້ເກີດໂລກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ Influenza, H1N1, Mers, Bacillus cereus, e.coli, Norovirus ເປັນຕົ້ນ ອ່ອນໂຍນຕໍຜິວບອບບາງ ປາສະຈາກແອວກໍຮໍ ນ້ຳຫອມ ແລະ ພາລາເບນ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຢ່າງປອດໄພຫລັງສີດສະເປສາມາດຢິບຈັບອາຫານເຂົ້າປາກໄດ້ໂດຍບໍອັນຕະລາຍ

-ຂ້າເຊື້ອໄວລັດ ແລະ ແບັດທີເລຍ
-ສານສະກັດຈາກທຳມະຊາດ
-ບໍມີສ່ວນປະສົມຂອງສານເຄມີອັນຕະລາຍ
- ພົກພາສະດວກ
-ສີດງ່າຍບໍຫນຽວເໜິໜະ
ອ່ອນໂຍນ ປອດຳພ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຖືພາ ຫລື ຜູ້ທີ່ແພ້ສານເຄມີ ຜິວບອບບາງ

ວິທີໃຊ້
-ສີດສະເປໃຫ້ທົ່ວຫນ້າ ແລະ ຫລັງມື ປະໄວ້10-15 ນາທີ ໂດຍທີບໍຕ້ອງລ້າງອອກສາມາດຢິບຈັບອາຫານກິນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ
-ສີດໃສ່ຂອງຫລິ້ນ ຫລື ວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງການທຳຄວາມສະອາດ ແລ້ວໃຊ້ຜ້າແຫ້ງເຊັດ

ສີຂອງສານສະກັດເປັນສີນ້ຳຕານເຊິ່ງເປັນສີທຳມະຊາດຂອງໂຕສານສະກັດ ສາມາດຊັກອອກໄດ້ແຕ່ແນະນຳໃຫ້ລະວັງກັບການໃຊ້ຜ້າສີອ່ອນ