You have no items in your shopping cart.
$4.92
Old price: $8.55

MUNZ x3  MUNZ ຄູນ3 ເສີມອາຫານສຳລັບຜູ້ຊາຍ 1 ກ່ອງ ຂະໜາດ2 ແຄັບຊູນ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: MM0003
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
munzlaos
munzlaos
Rating 0 %
Product in shop 6
Product In Shop
Product Details

MUNZ x3  MUNZ ຄູນ3 ເສີມອາຫານສຳລັບຜູ້ຊາຍ 1 ກ່ອງ [ຂະໜາດ2 ແຄັບຊູນ ]

ສູດພີມ້ຽມ

 • ກ່ອງທອງເໝາະກັບ ສາຍປ່າຕີ້ ແລະດື່ມໜັກ ຄ້ຽດພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ອາຍຸ 35+ ມີປັນຫາກັບນ້ອງຊາຍ
 • ຮັບຮອງໂດຍສຳນັກງານຄະນະກຳມະການອາຫານ ແລະ ຢາ
 • ຂະໜາດ 2ແຄັບຊູນ ຕໍ່ກ່ອງ

2 ເມັດ ສຳລັບກ່ອນເຮັດກິດຈະກຳ15-30 ນາທີ , 

1 ເມັດສຳລັບ ບຳລຸງຮ່າງກາຍທຸກມື້ ປັບສົມດູນໃນຮ່າງກາຍ ກ່ອນນອນ

 • ປາສະຈາກສານເຄມີ ແລະ ຕົວຢາອັນຕະລາຍ
 • ເຮັດໃຫ້ແຂງຕົວ ໃຫຍ່ຂື້ນຈາກການໄຫລວຽນຂອງເລືອດທີ່ດີຂື້ນ
 • ອຶດ ທົນ ແລະ ຟື້ນຕົວໄວ
 • ເພີມປະລິມານອະສຸຈິ
 • ບຳລຸງຮໍໂມນເພດຊາຍ ເພີ່ມຄວາມກະຊຸ່ມກະຊວຍ

 • ສ່ວນປະສົມ : ຖັ່ງເຊົ່າ ຫອຍນາງລົມ ໂສມເກົາຫຼີ   Nano Zinc ແລະ ກະຊ່າຍດຳ

 • ປະໂຫຍດຂອງຖັ່ງເຊົ່າ

  ຖັ່ງເຊົ່າຫຼືທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ “ໄວອາກ້າແຫ່ງເທືອກເຂົາຫິມະໄລ” ຖືໄດ້ວ່າເປັນຢາສະໝູນໄພທີ່ມີການ ໃຊ້ແພ່ຫຼາຍໃນປະເທດຈີນດົນນັບສັດຕະວັດ ມີສັບພະຄຸນທາງແຜນການຢາໂບລານ ທີ່ໃຊ້ແຜ່ຫຼາຍໃນປະເທດຈີນໃນເລື່ອງຂອງກະຕຸ້ນສະມັດຕະພາບທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ ບຳລຸງອະໄວຍະວະພາຍໃນ ເຊັາ່ນ ປອດ ຕັບ ໄຕ ເປັນຕົ້ນ 

  ກໍລະນີການກະຕຸ້ນສະມັດພາບທາງເພດ ພົບວິໃຈໃນຜູ້ຊາຍ  22 ຄົນ ໃຊ້ຖົ່ງເຊົ່າອາຫານເສີມ ພົບວ່າຊ່ວຍເພີ່ມຈຳນວນຂອງສະເປີມໃນອະສຸຈິໄດ້ 33% ແລະ ຜົນລົດປະລິມານຂອງສະເປີມຜິດປົກກະຕິລົງ29% ແລະມີອິກກໍລະນີສືກສາໃນຜູ້ປ່ວຍທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ 189 ຄົນ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດລົດລົງ ພົບວ່າຖັ່ງເຊົ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ອາການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງເພດສູງຂື້ນ  66% ນອກຈາກນີ້ຍັງມີງານວິໃຈສະໜັບສະໜູນວ່າການຮັບປະທານຖັ່ງເຊົ່າຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງແລະຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມໜວກໄຕ ຮໍໂມນຈາກຕ່ອມໄທມັດ ແລະ ຈຳນວນຂອງສະເປີມທີ່ສາມາດປະຕິສົນທິໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ 300 %

  ປະໂຫຍດໂສມເກົາຫຼີ

  ຫາກເອີ່ຍຫາສະໝູນໄພຈາກແດນກິມຈິ ຄົງບໍ່ມີໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກຢາອະຍຸວັດທະນະຢ່າງ “ໂສມເກົາຫຼີ” (Korean ginseng) ທີ່ເລື່ອງຊື່ໃນດ້ານຂອງການສະໝຸນໄພບຳລຸງ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມສະມັດຕະພາບທາງເພດ

  ຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກພະນັງເສັ້ນເລືອດແດງໃຫຍ່ໜາ ແລະ ແຂງ ໂດຍໂສມຈະໄປຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄໍເລດຕໍລໍທີ່ເກາະທີ່ເກາະຢູ່ຕາມຜະໜັງຫຼອດເລືອດລົດໜ້ອຍລົງ

  ໂສມມີດ້ານການຈັບຕົວກັນຂອງເກັດເລືອດ ອັນເປັນສາເຫດສຳຄັນຂອງການອຸດຕັນຂອງຫຼອດເລືອດ

  ປະໂຫຍດNano Zinc

  Nano Zinc ຊິງອະນຸພາກນາໂນ ສານສະກັດທຳມະຊາດ ບໍ່ມີສານສັງເຄາະ ຈາກ   New Zealand ຕົງເຂົ້າເຄຍການອຸດຕັນ ອັກເສບຂອງຜະໜັງເສັ້ນເລືອດ ຈື່ງເພີ່ມການ ໄຫຼວຽນຂອງເລືອດບໍລິເວນອະໄວຍະວເພດ ຍິ່ງເລືອດໄປລໍ່ລ້ຽງຫຼາຍ ຍິ່ງເຄົາລົບທຸງຊາດໄດ້ທຸກເຊົ້າ