You have no items in your shopping cart.
$14.36
Old price: $14.68

OTTO ເຕົາເເກັດ ລຸ່ນ GS-800 (ພ້ອມກະເປົ່າ)

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: OTTO เตาแก๊สปิคนิคพกพา รุ่น GS-800 (พร้อมกระเป๋า)
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
ໄຮເທັກ Hi Tech
ໄຮເທັກ Hi Tech
Rating 0 %
Product in shop 348
Product In Shop
Product Details

ລາຍລະອຽດOTTO ເຕົາເເກັດພົກພາລຸ້ນ GS-800 (ພ້ອມກະເປົາ)

 
ສະດວກສະບາຍໃນການໃໍຊ້ງານ ສາມາດພົກພາໄປ campping ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ 
ຂະໜາດ 34.5 x 28.5 x 8.5 cm
ນ້ຳໜັກ 2 kg