You have no items in your shopping cart.
$45.28
Old price: $66.00

Phliplus ເຕົາລີດອາຍນໍ້າແບບພົກພາ ຈັບຖະໜັດມື ບໍ່ຕ້ອງງໍ້ໂຕະລີດຜ້າ ເຄື່ອງລີດຜ້າໃນແນວຕັ້ງ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
hugban
hugban
Rating 0 %
Product in shop 78
Product In Shop
Product Details

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ Phliplus ເຄື່ອງລີດຜ້າອາຍນຳ້ ເຕົາລີດອາຍນຳ້ແບບພົກພາ ເຕົາລີດພົ້ນອາຍນຳ້ ຈັບຖະໜັດມື ບໍ່ຕ້ອງງໍ້ໂຕະລີດຜ້າ ພຽງແຕ່ແຂວນໄວ້ Steam Hanging Machine Household Iron Handheld Flat Ironing Dual-use Vertical Ironing Small Ironing Machine

  • ເຕົາລີດອາຍນຳ້ແບບພົກພາ ເຕົາລີດພົ້ນອາຍນຳ້ ຈັບຖະໜັດມື ບໍ່ຕ້ອງງໍ້ໂຕະລີດຜ້າ ພຽງແຕ່ແຂວນໄວ້

  • ເໝາະສຳລັບລີດຜ້າທີ່ຕ້ອງຖະໜອມເນື້ອຜ້າ ແລະ ລີດຜ້າທົ່ວໄປ ການໃຊ້ງານບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ພຽງພົ້ນອາຍນຳ້ຄ້າຍເຄື່ອງຂະໜາດໃຫຍ່ກໍເຮັດໃຫ້ຜ້າລຽບໄດ້
  • ເຕົາລີດນີ້ສາມາດພົກພາໄປໄດ້ໃນເວລາເດີນທາງ ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບຮ້ານຂາຍເສື້ອຜ້າ
  • ເຕົາລີດອາຍນຳ້ແບບມືຖື ຍົງທຳຄວາມສະອາດໂຊຟາ ຜ້າມ້ານ ຜ້າຫົ່ມ ມີຫົວແປງປັດຝຸ່ນໃຫ້ພ້ອມ ເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ເຮັດໃຫ້ລີດຜ້າໄດ້ໄວ ແລະ ປະຫຍັດເວລາຂື້ນ
  • ງານລີດຜ້າໃຫ້ລຽບຈະໄດ້ບໍ່ເມື່ອຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງອອກແຮງອິກຕໍ່ໄປ 
  • ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ເຄື່ອງລີດຜ້າໃນແນວຕັ້ງ
  • ສີ: ແດງ / ນຳ້ເງີນ
  • ຂະໜາດ: 38.5 * 29 * 35
  • ນຳ້ໜັກ: 4.4 ກິໂລກຮາມ