You have no items in your shopping cart.
$13.86
Old price: $29.37

PIROM - ສະກິນແຄເພື່ອຜິວຂາວໃສ Glow ກະຈ່າງໃສ ສຸຂະພາບດີຢ່າງຢັ່ງຢືນ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
pirombeauty
pirombeauty
Rating 0 %
Product in shop 1
Product In Shop
Product Details

♥  ຜິວຂາວ glow ກະຈ່າງໃສ

♥  ກັກເກັບນ້ຳເອົາໄວ້ໄຕ້ຜິວຫນັງ ເຮັດໃຫ້ຜິວຊຸ່ມຊື່ນແລະອອ່ນໄວ

♥  ກະຕຸ້ນການສ້າງຄໍລາເຈນ(Collagen) 

♥  ຫຼຸດເລື່ອນຣີ້ວຣອຍ(Anti-wrinkle)

♥  ເສີມສ້າງຊັ້ນຜິວຫນັງ (skin barrier) ໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ລຽບນຽນຫລາຍຂື້ນ

♥  ທຳລາຍເຊວທີ່ຖືກທຳຮ້າຍ ແລະ ສ້າງເຊວໃຫ່ມທີ່ສຸຂະພາບດີ

 

ນອກຈາກນັ້ນ ຂໍເນັ້ນວ່າປອດໄພ ແລະ ຍັງເໝາະກັບທຸກສະພາບຜິວ ເພາະ.... 

 

x ບໍ່ມີນ້ຳຫອມ

x ບໍ່ປະສົມສານກັນເສຍ

♥♥  ຜະລິດຈາກໂຮງງານໃນປະເທດໄທທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ GMP, ISO 9001 ແລະ ISO 22716