You have no items in your shopping cart.
$185.03
Old price: $188.10

SHARP ເຕົາອົບໄມໂຄຮເວັບ ລະບົບອີນເວີເຕີ ລຸ້ນ R-390I ຂະໜາດ 32 ລິດ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: SHARP เตาอบไมโครเวฟระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น R-390I ขนาด 32 ลิตร
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
ໄຮເທັກ Hi Tech
ໄຮເທັກ Hi Tech
Rating 0 %
Product in shop 348
Product In Shop
Product Details

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ SHARP ເຕົາໄມໂຄເວັບ ລຸ້ນ  R-390I ຂະໜາດ 32 ສີ stainless

ລັກສະນະພິເສດ

  • ເຕົາໄມໂຄເວັບ  Inverter ຄວາມຈຸ 32 ລິດ 
  • ລະບົບ sensor cook 
  •  ລະບົບໝູນ ເຮັດໃຫ້ ອາຫານສຸກໄວ 
  • ເລືອກປັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ 11 ລະດັບ
  • ສາມາດຕັ້ງຄ່າການປຸງອາຫານ
  • ກຳລັງໄຟ 1200 ວັດ