$45.77
Old price: $46.20

SHISEIDO Creamy Cleansing Emulsion

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Rating 0 %
Product in shop 5
Product In Shop
Product Details

ເປັນຕນຊິ່ງສູດອ່ອນໂຍນທີ່ຊ່ວຍທໍາຄວາມສະອາດຫຼືເຊັດເຄື່ອງສໍາອາງ ເຮັດໃຫ້ຜິວຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ອ່ອນນູ້ມເປັນພິເສດ ກໍາຈັດເຄື່ອງສໍາອາງ ແລະ ສິ່ງສົມກະປົກຢ່າງອ່ອນໂຍນ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ ລວມເຖິງການແຕ່ງໜ້າທີ່ຈັດ ເພາະຄຣີນຊິ້ງຕົວນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ກັກເກັບຄວາມຸ່ມຊື່ນດ້ວ Bio-Hyaluronic Complex ທີ່ສໍາຄັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຸກສະພາບຜິວ

ວິທີໃຊ້: ໝວດເບົາໆໃຫ້ທົ່ວໃບໜ້າຈົນເນື້ອຄີມຜະສົມກັບເມັກອັບໃນໜ້າຂອງເຮົາ ຈາກນັ້ນລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະ