You have no items in your shopping cart.
$8.61

sister hood ເສື້ອຊັ້ນໃນຟອງໜາ ເກາະເອິກມີໂຄງ ມີສາຍ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
*
*
CF ສິນຄ້າລາຄາພິເສດ
CF ສິນຄ້າລາຄາພິເສດ
Rating 0 %
Product in shop 223
Product In Shop
Product Details

Product details  ເສື້ອຊ້ອນໃນຍິງມີນວມດັນ 

  • ຟອງ Doom ເນັ້ນຟູ ຟອງໜາ (4.cm.)
  • ເໝາະສຳລັບສາວໆ ທີ່ຕ້ອງເພີ່ມຂະໜາດ 
  • ຜ້າລຽບ ໃສ່ກັບຊຸດໃດ ກໍ່ງາມ ບໍ່ຫຼຸດ 
  • ດ້ວຍ Fiting 2ຂໍເກາະ ເກັບຂ້າງໃສ່ສະບາຍ 
  • ເສື້ອໃນມີໂຄງ ຟອງໜາ ຖອດສາຍໄດ້ 
  • Size  32/70A 34/75B 36/80C