You have no items in your shopping cart.
$194.70

THADMALA ກະສອບຊາຍແຂວນ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free shipping
Availability: 10000 in stock
yayyahealthshop
yayyahealthshop
Rating 0 %
Product in shop 4
Product In Shop
Product Details

#ທົນທານ ບໍ່ແຕກຫັກ

ກະສອບຊາຍແຂວນ ອີກໜື່ງຜະລິດຕະພັນຍອດນິຍົມ ແບຣນໄທແທ້ ໂດຍ MONSTER PUNCH

ມ່ວນ ຫຸ່ນຟິດ ແລະ ເຟີມໄດ້ທັງຄອບຄົວ ຕິດຕັ້ງງ່າຍ ແຂງແຮງທົນທານ 

ດ້ານໃນກະສອບເປັນຜ້າ ຫຸ້ມດ້ວຍປອກ2ຊັ້ນ 

 -ຊັ້ນທຳອິດ ຫຸ້ມດ້ວຍຟອງນ້ຳ

 -ຊັ້ນທີ່ສອງ ຫຸ້ມດ້ວຍໜັງທຽມ PVCໜາ 2.2 mm.

ກົ້ນກະສອບ ເສີມດ້ວຍຜ້າຢີນເພື່ອຮັບແຮງກະແທກ ທັງໝັດ ທັງສອກ 

ຫູແຂວນເປັນເຂັມຂັດນິລະໄພ2ຊັ້ນ 

ເສົາເຫຼັກທີ່ໃຊ້ແຂວນ ເປັນເຫຼັກກ່ອງໜາ  3 mm. ມາດຕະຖານກະຊວງອຸດສາຫະກຳ

***ມ່ວນ ເພີດເພີນກັບການຫຼີ້ນ ສວນດ້ວຍສອກ ຕອກດ້ວຍເຂົ່າ ກັບ ທັດມາລາ  THADMALA***