You have no items in your shopping cart.
$6.27
Old price: $6.30

ມີດຕັດເລັບສັດລ້ຽງ ຕັດເລັບໝາ-ແມວ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: กรรไกรตัดเล็บหมา
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
hugban
hugban
Rating 0 %
Product in shop 78
Product In Shop
Product Details

Product details of HAREMCAT ມີດຕັດເລັບສັດລ້ຽງ ຕັດເລັບໝາ ພ້ອມຕະໄບ ສະດວກແລະປອດໄພ ໃຊ້ງານງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ເລັບງາມ ແລະ ບໍ່ຄົມ

  • ມີດຕັດເລັບ ສຳລັບເລັບໝາ-ແມວ
  • ແຖມຟຣີຕະໄບເລັບ1 ອັນ
  • ເໝາະສຳລັບໝາ-ແມວທຸກສາຍພັນ
  • ຂະໜາດມີດຕັດເລັບຍາວ 12.5 cm. ໂດຍປະມານ
  • ຂະໜາດຕະໄບເລັບ 14 cm. ໂດຍປະມານ