You have no items in your shopping cart.
$29.37
Old price: $29.70

ກ້ານໄມ້ຫອມລະເຫີຍ ກີ່ນດອກໂມກ ນ້ຳຫອມປັບອາກາດ ນ້ຳຫອມມັນລະເຫີຍ ອະໂຣມາ HOMTHAI

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Availability: 10 in stock
forcegroupsth
forcegroupsth
Rating 0 %
Product in shop 16
Product In Shop
Product Details

Meet New Experience with Homthai Reed Diffuser ‘Asain Piegeonwings’
“The Scent of Sweetness”
Reveal your Appearance, Explore your own
ພົບກັບປະສົບການໃໝ່ກັບຫອມໄທ ຣີດ ດິຟິວເຊີ ກີ່ນຫົວສິງໄຄ
“ມວນກີ່ນແຫ່ງຄວາມອ່ອນໂຍນ”
“ເປີດເຜີຍແຫ່ງຄວາມເປັນຕົວຕົນ ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ເປັນເຈົ້າ ”ພູມໃຈໃນຄວາມເປັນໄທ ພ້ອມກັບ "ກ້ານໄມ້ຫອມ" ຮູບຊົງດຽວກັບກີ່ນນ້ຳຫອມທີ່ສາມາດປ່ຽນສີໄດ້ເພີ່ມຄວາມດູດີມີລະດັບ ສວຍງາມເປັນຕາເບີ່ງບໍ່ວ່າຈະວາງໄວ້ໃນບ້ານ, ຫ້ອງນອນ, ຫ້ອງຄົວ, ໂຕະເຮັດວຽກ ແລະອື່ນໆ ຫອມໄທຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນໄປກັບກີ່ນຈາກທຳມະຊາດທຸກສະຖານທີ່ທີ່ວາງໄວ້

ໂມກ ຍັງໝາຍເຖີງຜູ້ທີ່ຫຼຸດພົ້ນດ້ວຍຄວາມທຸກທັ້ງປວງ ມີຈິດໃຈທີ່ສະອາດບໍລິສຸດ ປຽບດັງຜູ້ທີ່ຫຼຸດພົ້ນດ້ວຍຄວາມທຸກທັງປວງ ມີຈິດໃຈທີ່ໃສສະອາດບໍລິສຸດ ປຽບດັ່ງຜູ້ຍິງທີ່ມີຈິດໃຈບໍລິສຸດ ເຕັມປຽມດ້ວຍຄວາມສຸກ

ຄຸນນະສົມບັດຂອງກີ່ນໂມກ:
✅ ເສີມສ້າງສະມາຖິ
✅ ຊ່ວຍຄາຍຄວາມຄຽດ
✅ປັບອາກາດໃຫ້ເຢັນຂື້ນ

ສ່ວນປະກອບໃນ1ເຊັດ:
- ກ້ານໄມ້ຫອມຮູບແບບໂມກ
- ການໄມ້ຫອມແບບແທັງ
- ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ "ກີ່ນໂມກ"
ຂະໜາດ : 50 ml
ໄລຍະເວລາ: 1ເດືອນ - 1ເດືອນເຄີ່ງ (ຕາມສະພາບອາກາດບໍລິເວນທີ່ຕັ້ງ)

ວິທີໃຊ້:
1.ເປີດຝາໄມ້ແລະດຶງຈຸກຢາງອອກ
2.ຈັດແຕ່ງກ້ານໄມ້ຫອມໄດ້ຕາມໃຈມັກ
3.ໃສ່ກ້ານໄມ້ຫອມລົງໃນຂວດນ້ຳຫອມ "ຫອມໄທ"
4.ນຳໄປວາງໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຮົາຕ້ອງການ
5.ເພີດເພີນໄປກັບກີ່ນທີ່ເຮົາມັກ

Homthai ມາຈາກໄສ?
“ກີ່ນຫອມໄທຂອງດອກໄມ້” ເປັນສິ່ງທີ່ຄຽງຄູ່ກັບວິທີໄທມາແຕ່ດົນນານບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃສ່ໃນການເຮັດເຂົ້າໜົມ ງານປະເພນີ ພິທີການຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ປະກອບດ້ວຍກີ່ນດອກໄມ້ທັງນັ້ນ ອາດມີບາງຄັ້ງທີ່ຖືກລືມແຕ່ກໍ່ຍັງຄົງຫຼົງເຫຼືອຢູ່ແລະແປປ່ຽນໄປຕາມການເວລາ
ຫອມໄທຈຶ່ງຄັດສັນສະເພາະກີ່ນຫອມທີ່ເປັນຄວາມດັ້ງເດີມ ແບບໄທແທ້ແລະເປັນການອະນຸລັກຮັກສາສິ່ງທີ່ເປັນຂອງເຮົາແຕ່ດັ້ງເດີມໃຫ້ຄົງຢູ່ກັບສັງຄົມຕໍ່ໄປ
ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງໃຊ້ສ່ວນປະສົມທີ່ເປັນສານສະກັດຈາກທຳມະຊາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສົງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກທັງຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈໄປພ້ອມໆກັນ