You have no items in your shopping cart.
$2.28
Old price: $2.94

ເຂົ້າອົບກອບພີ່ມ້ຽມ ເຂົ້າແຕ໋ນ ເຂົ້າກອບ 110 ກຣາມ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
banlukyim
banlukyim
Rating 0 %
Product in shop 2
Product In Shop
Product Details

ຄວາມແຊບທີ່ໃສ່ໃຈທຸກຂະບວນການໃນການຜະລິດເຂົ້າອົບກອບ ຜ່ານການທອດດ້ວຍອຸ່ນຫະພູມ 150 ອົງສາພຽງ 10 ວິນາທີ ດັ່ງນັ້ນເຂົ້າຫນົມຈະແຫ້ງບໍມີນ້ຳມັນຕໍຈາກນັ້ນໂຮຍຜົງຕາມລົດຊາດທີ່ຕ້ອງການ ມີ 3 ລົດຊາດດັ່ງນີ້:
1.ລົດອໍລິຈິນໍ
2.ລົດຄາຣາເມວຊີສ
3.ລົດວາຊາບິ
ຂະຫນາດນ້ຳຫນັກ 110 g/ກະປຸກ
ບັນຈຸພັນພຣີມ້ຽມຝາຊິວປ້ອງກັນອາກາດສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ