You have no items in your shopping cart.
$11.22
Old price: $11.25

ຄັດເຕີ OLFA ລຸ້ນL-1 18

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: คัตเตอร์ OLFA รุ่น L-1 18มม
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
hugban
hugban
Rating 0 %
Product in shop 78
Product In Shop
Product Details

Product details of ຄັດເຕີ OLFA ລຸ້ນ L-1 18ມມ. ໂອຟ່າ (1ອັນ)

  • Olfa Cutter ມີດຄັດເຕີ ຂະໜາດໃຫຍ່ ລຸ້ນ L-1 * ດ້າມຈັບສະແຕນເລດຫຸ້ມພາສສະຕິກ  ພື້ນຜິວກັນມື່ນ ຈັບຖະນັດມື * ໃບມີດສະແຕນເລດມີຄວາມຄົມສູງ ມຸມສະລ່ຽງ 45ອົງສາ ຫັກໄດ້7ຄັ້ງ * ຮອງຮັບໃບມີດຂະໜາດມາດຕະຖານ : 18ມມ. * ປອດໄພດ້ວຍລະບົບ Wheel Lock ກັນໃບມີດເລື່ອນກັບຂະນະທີ່ໃຊ້ງານ * ໃຊ້ກັບມີດລຸ້ນ : LB-10, LB-6B ຫຼື LBB-10 (ໃບມີດສີດຳມີຄວາມຄົມ-ແຂງ ຫຼາຍກວ່າ 25% ເມື່ອທຽບກັບໃບມີດທົ່ວໄປ) * ຂະໜາດສິນຄ້າ (ກວ້າງ x ຍາວ x ໜາ) : 4 × 15 × 2 ຊມ/ອັນ * ຜະລິດແລະແນະນຳເຂົ້າຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ * ຈຳນວນ 1ອັນ