You have no items in your shopping cart.
$16.17
Old price: $16.50

ຄີມກັນແດດທອງຄຳໃຍໄໝ Naphak Gold Silky

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
naphak
naphak
Rating 0 %
Product in shop 4
Product In Shop
Product Details

ກັນແດດທອງຄຳໃຍໄໝ

ງາມຄົບ ຈົບໃນ1ກະປຸກ ເປັນກັນແດດທີ່ບຳລຸງຮອງພື້ນແລະແປ້ງພັບໃນໂຕ

ທາໂຕດຽວກໍ່ສາມາດແຕ່ງໜ້າໄດ້່ເລີຍກັນນ້ຳກັນເຫື່ອແລະຄຸມມັນຕະຫຼອດທັງວັນ

ເນື້ອຄີມຜະສົມທອງຄຳບໍລິສຸດແລະໂປຣຕີນຈາກຮັງໄໝຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໜ້າຊຸ່ມຊື່ນໃຊ້ໄດ້ທັງສະພາບຜິວມັນແລະຜິວແຫ້ງ

ທັງຍັງຊ່ວຍລົດຝ້າ ກະ ຈຸດດ່າງດຳ ຮອຍແຜເປັນຈາກຫຼຸມສິວ ຮູຂຸມຂົນກວ້າງ ຊ່ວຍໃຫ້ໜ້ານຽນໃສຂື້ນ

ແລະຍັງມີສານສະກັດຈາກເມັດອາງຸ່ນ ດອກຄາໂມມາຍ ແລະສະເອມເທດ ຊ່ວຍໃນການລົດເລື່ອນຣີ້ວຣອຍ

ແລະ ລົດຄວາມອັກເສບຂອງຜິວ ເໝາະກັບຄົນທີ່ຜິວແພ້ງ່າຍແລະສິວອັກເສບ

  • ສາມາດທາທັບເມກອັບລະຫວ່າງວັນໂດຍບໍ່ເປັນຄາບ ໃຊ້ໄດ້ທຸກເພດທຸກໄວ
  • ມີເລກຈົດແຈ້ງຖືກຕ້ອງ12-1-6200048896
  • 1 ກະປຸກ ບັນຈຸ10g
  • ໃຊ້ໄດ້ປະມານ2-3ເດືອນ