You have no items in your shopping cart.
$11.52
Old price: $16.50

ຊຸດນອນເຮືອງແສງລາຍ UNICORN ຜ້າຄອດຕອນ100% ສຳລັບເດັກນ້ອຍ size 2T-7T

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
*
Availability: 60 in stock
twolittlek
twolittlek
Rating 0 %
Product in shop 9
Product In Shop
Product Details

Premium Glow in the Dark Pajamas

ຊຸດນອນເດັກເຮືອງແສງຄຸນນະພາບພີມ້ຽມ ຜ້າcotton 100%


ສຳຫຼັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 1-7ປີ ຜ້າເນື້ອນີ້ມ ໃສ່ສະບາຍ ລາຍເຮືອງແສງໜ້າຮັກໆ ເພີ່ມຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ກັບເດັກໆກ່ອນອນ (ພໍເຖີງເວລານອນແລ້ວຫຼັບຝັນດີ ເພາະອາລົມດີກ່ອນນອນ)

ຄຳແນະນຳ: ຖ້າຕ້ອງການໃສ່ເສື້ອແລ້ວເຮືອງແສງໃນທັນທີ ກ່ອນສວມເສື້ອໃຫ້ວາງເສື້ອໄວ້ບ່ອນແຈ້ງກ່ອນປະມານ15-20ນາທີ ຫຼື ໃຊ້ໄຟສາຍ ສາຍໄປທີ່ເສື້ອປະມານ1-2ນາທີ ເພື່ອດູດຊັບແສງກ່ອນ ແລ້ວໃນເວລາທີ່ເຮົາປິດໄຟເສື້ອຈະຄ່ອຍໆເຮືອງແສງຂື້ນ


ມີທັງໝົດ 6 sizes -- 2T --3T --4T --5T --6T --7T


2T/90cm -- ອາຍຸ 1-2ປີ ຮອບເອີກ 52 cm ເສື້ອຍາວ 38 cmແຂນຍາວ 32 cm ຮອບແອວກ່ອນຍືດ 40 cm ຂາຍາວ 53 cm


(ການວັດແທກຈາກຊຸດໂຕຈິງອາດມີຄວາມຄາດເຄື່ອນກັນໄດ້1-2ເຊັນ)