You have no items in your shopping cart.
$8.25
Old price: $9.90

ດີ ແບນເນີ້ ແຮເຊລ້ຳ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
bromscosetics shop
bromscosetics shop
Rating 0 %
Product in shop 3
Product In Shop
Product Details

ດີ ແບນເນີ້ ແຮເຊລ້ຳ
ສັບພະຄຸນ: ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜົມເງົາງາມມີຊີວິດຊີວາ ແຂງແຮງມີນ້ຳໜັກ ບໍ່ແຫ້ງເສຍແລະຜົມຂາດງ່າຍ


ສ່ວນປະສົມ:
ມີສ່ວນປະສົມຂອງວິຕາມິນອີ ນ້ຳມັນສີວີດອາມອນແລະນ້ຳມັນໂຈໂຈບາ ເຊີ່ງເປັນສ່ວນປະສົມທີ່ຄັດສັນມາເພື່ອປົກປ້ອງເສັ້ນຜົມບໍ່ໃຫ້ຖືກທຳລາຍຈາກມົນລະຜິດທາງອາກາດ ປົກປ້ອງເສັ້ນຜົມຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງດວງອາທິດແລະຫຼຸດການລົ່ນຂອງເສັ້ນຜົມ ຊ່ວຍຄືນຄວາມເງົາງາມ ຄວາມແຂງແຮງ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ແກ່ເສັ້ນຜົມ


-ວິຕາມິນອີ ເປັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ຊ່ວຍຊ້ອມແຊມແລະສ້າງເນື້ອເຢື້ອໃຫ້ກັບເສັ້ນຜົມ

-ນ້ຳມັນສະວີດອາມອນ ຊ່ວຍບຳລຸງເສັ້ນຜົມໃຫ້ແຂງແຮງ ຊ່ວຍໃຫ້ຜົມບໍ່ແຫ້ງແຕກປາຍຫຼືຜົມຫັກຂາດງ່າຍ ບໍ່ຖີ້ມສານຕົກຄ້າງຢູ່ໜັງຫົວ

-ນ້ຳມັນໂຈໂຈ້ບາ ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕໍ່ເສັ້ນຜົມ ຊ່ວຍປົກປ້ອງຄວາມແຫ້ງກ້ານຂອງເສັ້ນຜົມແລະໜັງຫົວ ລົດການເກີດຣັງແຄແລະຜົມລ່ວງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງຕົກຄ້າງໃດໆຢູ່ໜັງຫົວ


ວິທີໃຊ້:
ຢົດເຊລ້ຳໃສ່ມືພຽງເລັກນ້ອຍແລ້ວລູບໄລ້ໄປທີ່ເສັ້ນຜົມໃຫ້ທົ່ວຫົວ