You have no items in your shopping cart.
$18.78
Old price: $26.37

ຕອງເດີ ຕັດຜົມ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Warehouse
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Delivery date: 1-2 Days
warehouse online shopping hello baby
warehouse online shopping hello baby
Rating 0 %
Product in shop 61
Product In Shop
Product Details

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ:

 ມໍເຕີມີການປັບລະດັບຄວາມໄວເໝາະສຳລັບທຸກປະເພດຂອງການຕັດຜົມ

ຄັນໂຍກມີໃບມີດ ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການຄຕັ້ງຄ່າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ພ້ອມທັງ 4 ຄວາມຍາວທີ່ເເຕກຕ່າງ ( 3 ມມ,6ມມ,10ມມ,13ມມ ) ທີ່ທ່ານສາມາດ ຄວບຄຸມຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນຜົມໄດ້ ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະຕັດ

ສາຍໄຟ ເເລະ ໄລ້ສາຍ ເຮັດໃຫ້ສະດວກໃນການໃຊ້ງານ