You have no items in your shopping cart.
$4.59
Old price: $4.62

ຖົງຂີ້ເຫຍື່ອແບບພົກພາ ຖົງເກັບຂີ້ເຫຍື່ອສັດລ້ຽງ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: ถุงขยะเก็บมูลสัตว์เลี้ยง
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
hugban
hugban
Rating 0 %
Product in shop 78
Product In Shop
Product Details

Product details of BJ Pet ຖົງຂີ້ເຫຍື່ອແບບຣີຟິວ ຖຸງຂີ້ເຫຍື່ອແບບພົກພາ 

ຖົງຂີ້ເຫຍື່ອແບບຣີຟິວ 4 ມ້ວນ ສາມາດໃຊ້ພົກໄວ້ເກັບສິ່ງສົກກະປົກຕ່າງໆ ຂະໜາດນ້ອຍພົກພາ ລາຄາເບົາໆ  
ຂະໜາດ 20 x 30ຊມ.
ມ້ວນລະ 15ຖົງ
(ສິນຄ້າປົ່ນສີກັນມາ ບໍ່ສາມາດເລືອກໄດ້)