You have no items in your shopping cart.
$3.30
Old price: $4.95

ຖົງເພາະພັນຕົ້ນໄມ້ ຂະໜາດ 2x6 ນິ້ວ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
thungkaset
thungkaset
Rating 0 %
Product in shop 11
Product In Shop
Product Details

ຖົງແບບເພາະພັນຕົ້ນໄມ້ແບບພັບຂ້າງ ກຣາ ຖົງກະເສດ
ຂະໜາດ 2x6 ນີ້ວ, ນໍ້າໜັກ 1 ກິໂລ
ຜະລິດຈາກວັດສະດຸ PE ທີ່ໃຊ້ແລ້ວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
ທົນທານຕໍ່ແດດ, ຝົນແລະອາກາດ.
ເນື້ອໄມ້ຫນຽວ, ບໍ່ຈີກງ່າຍ ຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍາວນານ