You have no items in your shopping cart.
$6.60
Old price: $8.25

ສະຄັບໝາກຂາມນິດຕາ nitta

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
nittacosmetics
nittacosmetics
Rating 0 %
Product in shop 1
Product In Shop
Product Details

ລາຍລະອຽດ:  

ສະຄັບໝາກຂາມສູດເຂັ້ມຂຸ້ນອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນຊີ ວິຕາມິນອີ ແລະ AHA ທີ່ມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍຄັດເຊວຜິວ ເຮັດໃຫ້ຜິວພັນຂາວໃສນຽນ ຊຸມຊືນໜ້າສໍາພັດ

ສວນປະສົມ:  

ໝາກຂາມປຽກ ຫວ້ານຫາງຈໍລະເຂ້ ຂີ້ມິ້ນ ທານາຄາ ນໍ້າເຜິ້ງ ນົມສົດ

ວິທີໃຊ້  

ໃຊ້ຫລັງອາບນໍ້າຂະນະທີ່ຜິວປຽກ ຟອກຜິວໜ້າປະໄວ້ 3-5 ນາທີ ຜີວກາຍທາປະໄວ້ 15-20  ນາທີ ແລ້ວຂັດວົນໆເບົາໆ ຈາກນັ້ນລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ(ຄວນໃຊ້ອາທິດລະ 1-2 ຄັ້ງ)