You have no items in your shopping cart.
$2.80
Old price: $4.46

ນ້ຳຈິ້ມລູກຊີ້ນກາຈອມຍຸດ16 (ລົດຊາດເຜັດ)

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
jomyutsauce
jomyutsauce
Rating 0 %
Product in shop 4
Product In Shop
Product Details

ນຳ້ຈິ້ມລູກຊິ້ນແລະຂອງທອດສິນຄ້າໄທທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະດັ່ງນີ້

ລົດຊາດກົມກ່ອມມີລົດສົ້ມ ຫວານ ເດັກນ້ອຍສາມາດກີນໄດ້

ບັນຈຸແບບ ຖົງ ຂະໜາດ 1,000 ກຮາມ ລົດຊາດຄືກັບປຸງສົດໆໃໝ່ໆທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະກົມກ່ອມ ມີ 3 ລົດຊາດ ກີ່ນຫອມພິກຂົ້ວໝາກຂາມປ້ຽກ

ສະດວກສະບາຍພຽງແຕ່ຈີກຖົງ ພ້ອມໃຊ້ງານບໍ່ຕ້ອງປຸງຫຍັງພ້ອມໃຊ້ງານບໍ່ຕ້ອງປຸງຫຍັງເພີ່ມພຽງແຕ່ໃສ່ຜັກຊີຕື່ມກໍແຊບ

ໃຜຢາກມີລາຍໄດ້ເສີມຄອນເຟີມມາເລິຍວ່ານ້ຳຈິ້ມຂອງເຮົາຖືກໃຈລູກຄ້າແນ່ນອນ

ສົນໃຈລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ສ່ອງທາງ
LINE:@jomyutsauce
FB:@jomyutsauce

ລາຄາ 1 ຖຸງ 30,000 kip

ລາຄາ 2 ຖົງ 49,000 kip