You have no items in your shopping cart.
$13.46
Old price: $19.80

ນຳ້ຢາກັດສະໜິມ ນຳ້ຢາລ້າງສະໜິມ ທຳຄວາມສະອາດຜິວໂລຫະ ຂະໜາດ 1000 ມິລີລີດ (INTERCARE RUST-SOV PRO)

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
intercare
intercare
Rating 0 %
Product in shop 15
Product In Shop
Product Details

ITC-TH-0000013 ນຳ້ຢາກັດສະໜິມ ນຳ້ຢາລ້າງສະໜິມ ທຳຄວາມສະອາດຜິວໂລຫະ ຂະໜາດ 1000 ມິລີລີດ (INTERCARE RUST-SOV PRO)

✅ສູດເຂັ້ມຂົ້ນ ປະສົມນຳ້ 3-10 ເທົ່າໃຊ້ໄດ້ທັງແຊ່-ທາ
✅ເປັນນ້ຳຢາເຄມີ ຄຸນນະພາບສູງໃນການກັດສະໜິມເຫຼັກຕ່າງໆ ເພື່ອຕຽມຜິວໂລຫະກ່ອນການທາສີ
✅ສາມາດລະລາຍຄາບໄຂມັນທີ່ເຄືອບຜິວໂລຫະໄດ້ຢ່າງດີ
✅ບໍ່ກັດຜິວໂລຫະແລະຍັງເຄືອບກັນສະໜິມ

ວິທີໃຊ້
- ປະສົມລັດໂຊ 1 ສ່ວນ / ຕໍ່ນຳ້ 3-10 ສ່ວນ ຂຶ້ນກັບປະລິມານສະໜິມ(ຂຶ້ນຢູ່ກັບງານ) ປະໄວ້ 10-15 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນຳ້
- ສຳລັບໂລຫະທີ່ມີສະໜິມຫຼາຍ ປະໄວ້ປະມານ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວຈື່ງໃຊ້ແປງຂັດອອກ