You have no items in your shopping cart.
$8.71
Old price: $16.50

ນ້ຳຢາຊັກຜ້າ ຂະໜາດ 1000 ມິລີລີດ (INTERCARE MACHINE WASH)

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
intercare
intercare
Rating 0 %
Product in shop 15
Product In Shop
Product Details

ນ້ຳຢາຊັກຜ້າ ຂະໜາດ 1000 ມິລີລີດ (INTERCARE MACHINE WASH)

✅ຖະໜອມເນື້ອຜ້າໃຫ້ຜ້າຂາວແລະຜ້າສີສົດໃສຢູ່ດົນ
✅ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜ້າຂາວສະອາດຍິ່ງຂຶ້ນ
✅ກຳຈັດຄາບຝັງແໜ້ນ
✅ຂ້າເຊື້ອແບດທີເຣຍ 99,99%
✅ດັບກິ່ນທີ່ຢູ່ເທິງຜ້າ

ຄຸນສົມບັດ
ສຳຫຼັບຊັກດ້ວຍຈັກຊັກເຄື່ອງ ຫຼື ຊັກດ້ວຍມື
ເພື່ອຜ້າຂາວສະອາດ ສົດໃສຍິ່ງຂື້ນ ຜ້າສີຍັງຄົງສີສັນສົດໃສດ້ວຍສານ Brightener ມີປະລິມາຟອງພໍດີ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດປັນຫາກັບຈັກຊັກເຄື່ອງ ທັ້ງນີ້ຍັງມີສ່ວນຜະສົມຂອງ TRICLOSAN ຊ່ວຍຍັບຍັ້ງແບັດທີເລຍ ເພື່ອຜ້າສະອາດ
ລົດການເກີດກິ່ນອັບ Acrylic Polymer
ປ້ອງກັນຄາບເປື້ອນກັບມາ ແລະ ລ້າງຟອງອອກງ່າຍ
ສ່ວນປະສົມເປັນກາງ “NEUTRAL-pH”
ເໝາະສຳຫຼັບຜ້າທີ່ຕ້ອງການຖະໜອມໃຍຜ້າ

ວິທີໃຊ້
ປະສົມຜະລິດຕະພັນ 2ຝາ ( 30 ມລ) ຕໍ່ຜ້າ 5-10 ຜືນ
( ປະລິມານການໃຊ້ຂື້ນຢູ່ກັບຈຳນວນ )