You have no items in your shopping cart.
$10.96
Old price: $16.50

ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດ ຂ້າເຊື້ອ ດັບກິ່ນ ຂະໜາດ 1000 ມິລີລີດ (INTERCARE STERLIZE)

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
intercare
intercare
Rating 0 %
Product in shop 15
Product In Shop
Product Details
 • ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດ ຂ້າເຊື້ອ ດັບກິ່ນ ຂະໜາດ 1000 ມິລີລີດ (INTERCARE STERLIZE)

  ✅ດັບກິ່ນທີ່ເຫມັນຫລາຍໆ ເຫມັນຈົນຊຸນ ຫ້ອງນໍ້າທີ່ເຫມັນ ເຄື່ອງສຸຂາພິບານ
  ✅ຂ້າເຊື້ອ 99.99%
  ✅ໃຊ້ລ້າງພື້ນບ້ານຂ້າເຊື້ອສຳຫລັບນຳ້ຖ້ວມໄດ້
  ✅ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໃນໂຮງໝໍໄດ້ເຊັ່ນ: ເຊັດຕາມລູກບິດປະຕູ ,ຕູ້,ໂຕະ ຖູພື້ນ ແລະອື່ນໆ
  ✅ໃຊ້ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ
  ✅ໃຊ້ລ້າງຄອກສັດສຳຫຼັບຂ້າເຊື້ອ ແລະ ກຳຈັດກິ່ນເຫມັນຂອງສັດໄດ້

  ✅ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອຕາມໂຮງແຮມ ສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ແລະທີ່ອື່ນໆ
  ✅ກຳຈັດກິ່ນ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໂລກຕ່າງໆທີ່ຫ້ອງຄົວ ກຳຈັດຄາບໄຂມັນ ແລະ ເສດອາຫານທີ່ເກາະເປື້ອນຕາມພື້ນຫ້ອງຄົວ ເຕາມເຕົາ ຕູ້ກັບເຂົ້າ

  ຄຸນສົມບັດ
  ໃຊ້ທຳຄວາມສະອາດພື້ນທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ໂຮງໝໍ,ໂຮງແຮມ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບ້ານຢູ່ອາໄສ ຫ້ອງຄົວ, ຫ້ອງນ້ຳ, ເຄື່ອງສຸຂະພັນ ກະເບື້ອງເຄືອບກຳຈັດຄາບໄຂມັນ ແລະ ເສດອາຫານທີ່ເກາະເຕັມພື້ນຄົວ ເຕົາແກັດ ຕູ້ເກັບອາຫານ ກຳຈັດກິ່ນແລະຂ້າເຊື້ອຕ່າງໆ ຈາກຂີ້ສັດ ເສດອາຫານ ແລະ ບໍລິເວນກົງສັດລ້ຽງ

  ວິທີໃຊ້:
  1. ສຳລັບທຳຄວາມສະອາດທົ່ວໄປແລະດັບກິ່ນໃຊ້ STERIZE 1 ຕໍ່ 150-200 ສ່ວນ
  2. ສຳລັບລ້າງພື້ນທີ່ມີຄາບເປື້ອນຝັງເລິກແລະເປື້ອນຫຼາຍ ໃຊ້ STERIZE 1 ຕໍ່ 100 ສ່ວນ
  3. ສຳລັບທຳຄວາມສະອາດຕາມຄອກສັດລ້ຽງແລະຂ້າເຊື້ອ ໃຊ້ STERIZE 1 ຕໍ່ 50-100 ສ່ວນ
  4. ສຳລັບການທຳຄວາມສະອາດທີ່ຕ້ອງການຂ້າເຊື້ອໂລກ ຄວນເທປະໄວ້ປະມານ10ນາທີແລ້ວຈຶ່ງລ້າງອອກ

  ມີໃຫ້ເລືອກ2ກິ່ນ
  ກິ່ນພາຍ (ສີບົວ)ແລະກິ່ນລາເວນເດີ (ສີມ້ວງ)


 ຂ້າເຊື້ອດັບກິ່ນ, ຂ້າເຊື້ອ, ດັບກິ່ນ, ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ, ນ້ຳຢາດັບກິ່ນ, ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດຂ້າເຊື້ອດັບກິ່ນສັດລ້ຽງ, ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອທຳຄວາມສະອາດຂ້າເຊື້ອດັບກິ່ນ, ຂ້າເຊື້ອດັບກິ່ນສັດລ້ຽງ, ທຳຄວາມສະອາດ, ຖູພື້ນ, ລ້າງຫ້ອງນ້ຳ, ນ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ, ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດ