You have no items in your shopping cart.
$12.87
Old price: $16.17

ນ້ຳຫອມກ້ານໄມ້

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
*
shidara
shidara
Rating 0 %
Product in shop 11
Product In Shop
Product Details

- Patchouli ສະໝູນໄພເລັກນ້ອຍ ແຕ່ປະສົມເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບກິ່ນຫອມຂອງດອກໄມ້ຊ່ວຍໃຫ້ອາລົມສະໜຸກສະໜານລ່າເລີງຫຼາຍຂື້ນ

- ກີ່ນຫອມຫວານ ແລະ ສົດຊື່ນຈາກ Neroli ກິ່ນຫອມສ້າງລົມແບບລຶ່ກລັບ

- ກິ່ນໄມ້ສີດາ ອົບອຸ່ນ ແລະສ້າງບັນຍາກາດທີ່ງ້ຽບສະຫງົບຄືກັບວ່າເຈົ້າກັບລັງຢູ່ໃນກ້ອງຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ 

- ກິ່ນລົ້ນຫຼາມມີຕົ້ນກຳເນິດຈາກເອເຊີຍໃຕ້ດອກໄມ້ຂະໜົມປັງມີກິ່ນຄ້າຍໃບເຕີຍໃຫ້ຄວາມຫອມນຸ້ມນວນອ່ອນຫວານແລະຜ່ນຕໍຄາຍ

- ກິ່ນຫອມອັນເຍົ້າຍວນແລະອ່ອນໂຍນຈາກຈັສມີນແລະຟາຈິພິນີຊ່ວຍໃຫ້ຈິດໃຈທີ່ຟຸ້ງຊ້ານສະຫງົບລົງໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ

- ກິ່ນຫອມສົດຊື່ນປະສົມກັບກິ່ນກົດອ່ອນໆຈາກຕົ້ນຄອກເອີ້ນວ່າ  ‘Ka-Sa-Long’ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ສະຫງົບຂະໜາດທີ່ເຈົ້າຢູ່ບ້ານຊົງໄທຄາດສິກ

-ດອກກາລະເວກແຫ້ງ ແລະເຢັນເຮັດໃຫ້ຫວນລຳລຶ່ກເຖີງລະດູໜາວໃນພື້ນທີ່ສູງດ້ວຍກິ່ນບາງເບົາອ່ອນຫວານສະຫງົບນ່າຕື່ນເຕັ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈື່ງຕັ້ງຊື່ຕາມສັດຫິນມະພານຊະນິດໜື່ງ ‘ກາລະເວກ’ ເຊີ່ງເປັນນົກທີ່ສວຍງາມໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດໃນຫິນມະພານ

- ກິ່ນຫອມອ່ອນໆຈາກ Geranium ຮ່ວມກັບກີໍິ່ນທີ່ແຫຼມຄົມແລະໜັກແໜ້ນຂອງ Ylang Ylang ເຮັດໃຫ້ກິ່ນອາຍເຍົ້າຍວນແລະລຶ່ກລັບຍິ່ງຂື້ນ

ກິ່ນນ້ຳຫອມ

- Amazon

- Zmbezi

- Mekong River

- Mae ping

- Chao Phraya

- Khwae River

- Indus

- Nile

- Seine

- Ganga