You have no items in your shopping cart.
$23.07

Boom Collagen+ ບູມຄໍລາເຈນພັສ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Rating 0 %
Product in shop 2
Product In Shop
Product Details

Boom Collagen+ ບູມຄໍລາເຈນພັສ

ຄຸນປະໂຫຍດ

1.ຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກແລະແຂ້ວ

2.ບຳລຸງພີວພັນໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ

3.ຜີວໜ້າກະຈ່າງໃສແລະຜີວກາຍຂາວໃສ

4.ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ

 

ວິທີຮັບປະທານ

ຈີກຊອງ Boom collagen plus ລົງໄປໃນນ້ຳເຢັນປະລິມານ 250 ml. ກິນໄດ້ທັນທີມື້ລະ 1ຊອງ