You have no items in your shopping cart.
$0.86
Old price: $3.30

ປ້າຍສະຕິກເກີ້ອະເນກປະສົງ (Sheet Labels)

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
premiumoffice
premiumoffice
Rating 0 %
Product in shop 13
Product In Shop
Product Details

ປ້າຍສະຕິກເກີ້ອະເນກປະສົງ (Sheet Labels)

  • ສະຕິກເກີ້ເນື້ອຂາວດ້ານ ມີຂະໜາດໃຫ້ເລືອກໃຊ້ງານ ຫຼາກຫຼາຍຂະໜາດ
  • ເມາະສຳລັບໃຊ້ຂຽນມື ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ໄປໃຊ້ກັບເຄື່ອງພິມທຸກຊະນິດ
  • ຂະໜາດບັນຈຸ : 15 ແຜ່ນ
  • ເໝາະສຳລັບ : ສະຫຼາກສິນຄ້າ ສະຫຼາກກ່ອງບັນຈຸ ສະຫຼາກປ້າຍລາຄາ