You have no items in your shopping cart.
$5.25
Old price: $7.56

ຜ້າປຽກສຳລັບເຊັດແຂ້ວ,ເຫງືອກ, ລີ້ນແລະກະພຸ້ງແກ້ມ ເດັກນ້ອຍ Bemore for baby

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
bemoreforbaby
bemoreforbaby
Rating 0 %
Product in shop 1
Product In Shop
Product Details

ຜ້າປຽກສຳລັບເຊັດແຂ້ວ,ເຫງືອກ, ລີ້ນແລະກະພຸ້ງແກ້ມ (ໃຊ້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ແລກເກີດ)
1ຫໍ່ມີ30ແຜ່ນ

ຄຸນສົມບັດ:

-ມາດຕະຖານ Food Grade ຜະລິດຈາກວັດຖຸດິບເກຼດທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳອາຫານ

-ປາດສະຈາກແອວກໍຮໍ ບໍ່ມີພາຣາເບນ ບໍ່ມີສີແລະບໍ່ມີສານປົນເປື້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍແລກເກີດ

-ຜ່ານການສະເຕີຣີໄຣ ມັ່ນໃຈໄດ້ວ່າສະອາດ ປອດໄພຕໍ່ລູກນ້ອຍ

-ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບັກທີເຣຍໃນຊ່ອງປາກ

-ລົດຊາດຫວານເກີດຈາກ Xylitol

-Xylitolຊ່ວຍປ້ອງກັນແຂ້ວແມງແລະຫຼຸດຜ່ອນແບັກທີເຣຍໃນຊ່ອງປາກ

-ໃຊ້ເຊັດຫົວນົມແມ່ ກ່ອນເອົາລູກເຂົ້າເຕົ້າ(ກິນນົມ) ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອຣາແລະສິ່ງສົກກະປົກບໍລິເວນຫົວນົມແລະເຕົ້ານົມແມ່ ເຂົ້າສູ່ປາກລູກນ້ອຍ

-ເຊັດລີ້ນຝ້າຂາວ ຫຼື ຄາບນ້ຳນົມທີ່ລີ້ນລູກ

 

ວິທີການໃຊ້:

-ໃຊ້ເຊັດຖູູທຳຄວາມສະອາດເຫງືອກ,ແຂ້ວ, ລີ້ນແລະກະພຸ້ງແກ້ມເດັກນ້ອຍ ຫຼັງກິນນົມຫຼືອາຫານເສີມແລ້ວ ຫຼືໃຊ້ເປັນປະຈຳທຸກຄັ້ງເຊົ້າ-ແລງ