You have no items in your shopping cart.
$103.95
Old price: $151.47

ພັດລົມຕີດຝາ ຍີ່ຫໍ້ Twister ລຸ້ນ FB-75-30

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
namsaetrading2012
namsaetrading2012
Rating 0 %
Product in shop 4
Product In Shop
Product Details

ພັດລົມຕີດຝາ ຍີ່ຫໍ້ Twister ລຸ້ນ FB-75-30"

  • ພັດລົມອຸດສາຫະກຳໃບດຳ High power " Twister "
  • ໃບພັດເຮັດຈາກອະລູມີນ້ຽມຫຼໍ່ ເພື່ອຄວາມແຂງແຮງທົນທານ
  • ຂາຕັ້ງເປັນແບບຂາດຽວແຂງແຮງ ແລະ ປະຫຍັດເນື້ອທີ່ປັບແຮງລົມໄດ້ 3 ລະດັບ
  • ປັບສ່າຍໄດ້ 90 ອົງສາ ຂະໜາດໃບພັດ 750 mm. ຕະແກງ ແລະ ໃບພັດ ກັນຂີ້ໝ້ຽງ
  • ກຳລັງໄຟ 220V.50Hz.
  • ຂະໜາດມໍເຕີ 280W.1350 rpm.
  • ປະລິມານລົມ 290 Q/min 86 dB(A)