You have no items in your shopping cart.
$5.28
Old price: $8.25

Pond’s white beauty ສູດກາງເວັນ ຂະໜາດ 50 ກຣັມ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: 8999999056865
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Insee mart
Insee mart
Rating 0 %
Product in shop 657
Product In Shop
Product Details

POND’S Instabright Tone Up Milk Cream ຜິວຂາວກະຈ່າງໃສບໍຕ້ອງແມັກອັບ“POND’S Instabright Tone Up Milk Cre

ຄີມບຳລຸງຜິວໜ້າເພື່ອເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊືນ ກະຈ່າງໃສ ພ້ອມກັນແດດ  SPF 15 ພ້ອມລັງສຢູ່ວີ UVA ແລະ  UVB ສາເຫດໜື່ງຂອງບັນຫາຟ້າ ກະ ສິວ ຂຸດດ່າງດຳ ຜິວຄ້ຳ ຂາກແສງແດດ


ວີທີໃຊ້ / How To Use

 - ທາທົ່ວໃບໝ້າເປັນປະຈຳທຸກວັນ ໂດຍແຕະເນື້ອຄີມເລັກນ້ອຍ ແລ້ວຄ່ອຍໆທາ