You have no items in your shopping cart.
MUNZ (ແບບ 10 ແຄັບຊູນ) ຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານເພດຊາຍ ສູດພີມ້ຽມ
$17.13
Old price: $23.07

MUNZ Sliver – 10 Capsule

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: MM0002
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
munzlaos
munzlaos
Rating 0 %
Product in shop 6
Product In Shop
Product Details

MUNZ (ແບບ 10 ແຄັບຊູນ) ຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານເພດຊາຍ ສູດພີມ້ຽມ

ຄັ້ງແລກ MUNZ ໃຫ້ເຈົ້າໝັ້ນໃຈ ໄວ ອຶດ ທົນ ຖືງຂີດສຸດ…ປອດໄພ ໄລ້ຜນົຂ້າງຄຽງ ກັບໄປຮູ້ສຶກຄືອາຍຸ 18 ບໍ່ແມ່ນແຄ່ຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດພຽງຊົ່ວຄາວ

ຂະໜະເຮັດກິດຈະກຳ

ແຕ່ເປັນເຈົ້າແລກ ແລະ ເຈົ້າດຽວທີ່ມີນະວັດຕະກຳ Nano Zinc ຊິງອະນຸພາກນາໂນ ສານສະກັດທະມະຊາດ

ບໍ່ມີສານສັງເຄາະ ຈາກ  New Zealand ຕົງເຂົ້າເຄຍການອຸດຕັນ ອັກເສບຂອງຜະໜັງເສັ້ນເລືອດ

ຈື່ງເພີ່ມການ ໄຫຼວຽນຂອງເລືອດບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ ຍິ່ງເລືອດໄປຫຼໍ່ລ້ຽງ 

ມີປະສິດທິພາບດ້ວຍ ສະໝຸນໄພ 4 ທະຫານເສອປຸກພະລັງ (ຖັ່ງເຊົ່າທິເບດ, ໂສມເກົາຫຼີ, ຫອຍນາງລົມ, ກະຊ່າຍດຳ) ເກດພີມ້ຽມ ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍປະລິມານທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນສຸດໃນທ້ອງຕະຫຼາດໝັ້ນໃຈປອດໄພ ດ້ວຍການຮັບຮອງຈາກ ສະນັກງານ ອາຫານ ແລະ ຢາ (ຜ່ານ ອຍ.) ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈາກປະເທດໄທ 

ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ15ປີ ແລະສະຕີມີຄັນ ບໍ່ຄວນຮັບປະທານ

 

  • ຮັບຮອງໂດຍສຳນັກງານຄະນະກຳມະການ ອາຫານ ແລະ ຢາ  (ຜ່ານ ອຍ .) ໝ​າຍເລກ 7410745550352
  • ຂະໜາດ 10 ແຄັບຊູນ ຕໍ່ກ່ອງ 
  • ວິທີຮັບປະທານ : 2 ເມັດ ສຳລັບ ກ່ອນມີກິດຈະກຳ 15-30 ນາທີ

1 ເມັດ ສຳລັບບຳລຸງຮ່າງກາຍ ເພື່ອປັບສົມດູດ ໃນຮ່າງກາຍ ກ່ອນນອນ

  • ປາສະຈາກຈາກສານເຄມີ ແລະ ຕົວຢາອັນຕະລາຍ
  • ເຮັດໃຫ້ແຂງຕົວ ໃຫຍ່ຂື້ນຈາກການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດທີ່ດີຂື້ນ
  • ອຶດ ທົນ ແລະ ຟື້ນຕົວໄວ
  • ບຳລຸງສະມັດຕະພາບ ຟື້ນຟູຮ່າງກາຍ 
  • ເພີ່ມປະລິມານອະສຸຈິ
  • ບຳລຸງຮໍໂມນເພດຊາຍ ເພີ່ມຄວາມກະຊຸ່ມກະຊວຍ

 

ສານສະກັດ ຈາກ ຖັ່ງເຊົ່າທິເບດ

ສານສະກັດ ຖັ່ງເຊົ່າທິເບດ 8 ເທົ່າ ຊ່ວຍໃນການບຳລຸງສະມັດຕະພາບ ຕ້ານມະເລັງ ເນື້ອງອກ ບຳລຸງຫົວໃຈ

ສານສະກັດ Nano Zinc

ເຂົ້າເຄຍການອຸດຕັນອັກເສບ ຂອງຜະໜັງເສັ້ນເລືອດ ເພີ່ມການໄຫຼວຽນ ສານສະກັດ ໂສມເກົາຫຼີ

ສານສະກັດ ໂສມເກົາຫຼີ 4 ເທົ່າ ຟຶ້ນຟູຮ່າງກາຍ ກຳຈັດສານພິດໃນເລືອດ ເພີ່ມປະລິມານອະສຸຈິ

ສານສະກັດ L-arginine

ເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດດີຂື້ນ ສົ່ງຜນົໃຫ້ນ້ອງຊາຍມີເລືອດໄປລ້ຽງໄດ້ເຕັມທີ່

ສານສະກັດຫອຍນາງລົມຮິໂລສິມາ 6 ເທົ່າ ປ້ອງກັນໂລກເໜັບຊາ ຊ່ວຍຂັບປັດສະວະ