You have no items in your shopping cart.
$9.57
Old price: $9.87

ຢາສີແຂ້ວແຮວອນ 2 in 1 ຜະສົມນ້ຳຢາບ້ວນປາກ ແລະ ສະມຸນໄພແທ້ ຂະໜາດ35g

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
haewon
haewon
Rating 0 %
Product in shop 2
Product In Shop
Product Details

ຢາຖູແຂ້ວແຮວອນ 2 in 1 ປະສົມນ້ຳຢາບ້ວນປາກ ແລະ ສະຫມຸນໄພແທ້
ລົດກິ່ນປາກ ລົດຄາບຫີນປູນ ລົດຄາບຊາ ກາເຟ ຢາສູບ ແຂ້ວເຫລືອງ ຫລຸດການເຂັດແຂ້ວ ຫລຸດອາການເຫືອກບວມ ເຫືອກອັກເສບ ປ້ອງກັນແຂ້ວແມງ

#ຢາສີແຂ້ວສະຫມຸນໄພແທ້ ປະສົມນ້ຳຢາບ້ວນປາກ ບໍມີແປ້ງ ບໍມີນ້ຳຕານ ບໍມີພາລາເບນເປັນ food grade ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ມານກໍໃຊ້ໄດ້
ຄຸນນະສົມບັດ :
-ຢາສີແຂ້ວ 2 in 1 ປະສົມນ້ຳຢາບ້ວນປາກ ແລະ ສະຫມຸນໄພ 9 ຊະນິດ
-ບໍມີແປ້ງ ບໍມີນ້ຳຕານ ບໍມາພາລາເບນເປັນ food grade ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ມານກໍໃຊ້ໄດ້
-ລະງັບກິ່ນປາກ ຫລຸດຄາບຫີນປູນ ຄາບເຫລືອງຈາກກາເຟ ຢາສູບ ແຂ້ວເຫລືອງ ຫລຸດເຫືອກອັກເສບ ປ້ອງກັນແຂ້ວແມງ

1 ຫລອດ ລາຄາ 97,000 ກີບ

2 ຫລອດ ລາຄາ 189,000 ກີບ

3 ຫລອດ ລາຄາ 273,000 ກີບ ແຖມ ແຜ່ນທຽບສີແຂ້ວ

5 ຫລອດ ລາຄາ 439,000 ກີບ ແຖມ ແຜ່ນທຽບສີແຂ້ວ+tester

10 ຫລອດ ລາຄາ 845,000 ກີບ ແຖມ ແຜ່ນທຽບສີແຂ້ວ 3 + tester 2