You have no items in your shopping cart.
$4.95
Old price: $5.94

ສະຕິກເກີ້ພາສຕິກຊະນິດຂາວພິມເລເຊີໄດ້ ຂະໜາດ A4 (210 x 297 mm.) ບັນຈຸ 10 ແຜ່ນ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
premiumoffice
premiumoffice
Rating 0 %
Product in shop 13
Product In Shop
Product Details

ສະຕິກເກີ້ພາສຕິກຊະນິດຂາວພິມເລເຊີໄດ້ ຂະໜາດ A4 (210 x 297 mm.) 

  • ເນື້ອສະຕິກເກີ້ໜາ 50 ໄມຄ້ອນ
  • ເຕັມແຜ່ນ A4 ບໍ່ມີໄດຄັດ
  • ກາວສູດພິເາໍສດສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນໃນເຄື່ອງເລເຊີໄດ້ດີ ບໍ່ມີຈີກຂາດ ກັນນຳ້ ຕີດແໜ້ນ ທົນທານ ບໍ່ຫລຸດລອກງ່າຍ
  • ເຈ້ຍຮອງຫຼັງໜາ  114 ແກຮມ
  • ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດີກັບເຄື່ອງພິມເລເຊີ້ໄດ້ ຫຼື ຂາວດຳ
  • ບັນຈຸ 10 ແຜ່ນ
  • ເໝາະສຳລັບ : ສະຫຼາກສິນຄ້າ ສະຫຼາກກ່ອງບັນຈຸ ສະຫຼາກປ້າຍລາຄາ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມທົນທານພິເສດ ເຊັ່ນ ຕິດເທີງກ່ອງສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງປ້ຽກນ້ຳ  ຫຼືຢູ່ກາງແດດເປັນເວລາດົນ ເປັນຕົ້ນ