You have no items in your shopping cart.
$5.12
Old price: $5.15

ສະມຸນໄພອໍແກນິກ ສຳຫຼັບແມວ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: สมุนไพรออร์แกนิคสำหรับแมว
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
hugban
hugban
Rating 0 %
Product in shop 78
Product In Shop
Product Details

Product details of ແຄດນີບ Catnip ສະມຸນອໍແກນີກສຳລັບແມວແບບຫຼອດ 40ml # C21

  • ຂະໜາດ 40ML
  • ໃຊ້ສຳລັບໂຮຍບ່ອນນອນ ຂອງຫຼີ້ນ ໃສ່ອາຫານ ເພື່ອໃຫ້ແມວເຄີ້ມ ແລະ ເພີດເພີນ  ຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ
  • ແນະນຳສຳລັບນ້ອງແມວອາຍຸ3ເດືອນຂື້ນໄປ