You have no items in your shopping cart.
$8.55
Old price: $8.58

ສະເປປັບອາກາດກີ່ນດອກໄມ້ໄທ ລີລາວະດີ HOMTHAI

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Availability: 10 in stock
forcegroupsth
forcegroupsth
Rating 0 %
Product in shop 16
Product In Shop
Product Details

Homthai ຫອມໄທ ສະເປປັບອາກາດກີ່ນລີລາວະດີ
"Welcome to New world of Scent"
ສະເປປັບອາກາດຫອມໄທ ພາຍໃຕ້ຄອນເຊັບຄວາມຫອມແບບໄທ
ສ້າງສັນກີ່ນຫອມລະມຸນ เເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ບ້ານເຈົ້າ
ສະກັດຈາກວັດຖຸິບທຳມະຊາດບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກ ແລະ ສັດລ້ຽງ
ບໍ່ເປັນການບູດທີ່ເຮັດໃຫ້ກີ່ນອັບເໝັນ ເມືອກ ແລະ ເຊື້ອລາໃນລະບົບແອທີ່ເປັນສາເຫດຂອງພູມແພ້

ລີລາວະດີ ເປັນ່ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ "ດອກໄມ້ທີ່ທ່ວງທ່າສວຍງາມ ແລະ ອ່ອນຊ້ອຍ"
ເຊີ່ງເໝາະກັບຜູ່ຍິງທີ່ງົດງາມ ກິລິຍາອ່ອນຊ້ອຍ ຮັກສວຍ ຮັກງາມ ຮັກຄວາມສະຫງົບ ແລະ ແນມໂລກໃນແງ່ບວກ
ກີ່ນຂອງລີາວະດີຈະມີລັກສະນະຫອມຫວານ ນຸ່ມລະມຸນ

ຄຸນສົມບັດຂອງກີ່ນລີລາວະດີ
✅ ສ້າງສະມາທິ ກະຕຸ້ນການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມຈຳ
✅ ຊ່ວຍລົດອາການຄ້ຽດ ວິຕົກກັງວົນ
✅ ຊ່ວຍໃນການນອນຫຼັບ


ປະລິມານ 320 ມລ.

⭕ ວິທີໃຊ້ ⭕

1.ສັ່ນກະປ໋ອງກ່ອນໃຊ້ງານ

2.ສີດສະເປປັບອາກາດໃນພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການສ້າງຄວາມຫອມ

3.ສາມາດສີດໄດ້ຫຼາຍເທື່ອ ແລະ ທຸກບ່ອນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ

Homthai ມາຈາກໃສ
“ກີ່ນຫອມຂອງດອກໄມ້” ເປັນສີ່ງທີ່ຄຽງຄູ່ກັບວິທີໂບຣານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ໃນການເຮັດຂະໜົມ ງານປະເພນີ  ວິທີກຳຕ່າງໆ  ລ້ວນແຕ່ປະກອບດ້ວຍກີ່ນດອກໄມ້ທັງໝົດ  ບາງອັນຖືກລືມເລືອນ ບາງຢ່າງຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ແປປ່ຽນໄປຕາມການເວລາ
ຫອມໄທຈື່ງຂັດສັນສະເພາະກີ່ນຫອມທີ່ເປັນຄວາມດັ້ງເດີມຂອງໄທແທ້ ແລະ ເປັນການອະນຸສີ່ງທີ່ເປັນຂອງເຮົາມາແຕ່ດັ້ງເດີມ ໃຫ້ຄົງຢູ່ຄູ່ສັງຄົມຕໍ່ໄປ
ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງໃຊ້ສ່ວນປະສົມເປັນສານສະກັດຈາກທຳມະຊາດເພື່ອບໍ່ໃຫ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກທັງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈໄປພ້ອມໆກັນ