You have no items in your shopping cart.
$48.18
Old price: $66.00

ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນແລະຂ້າເຊື້ອໂລກ Vacuum UV Cleaner

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
hugban
hugban
Rating 0 %
Product in shop 78
Product In Shop
Product Details

ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ UV

·  ຊ່ວຍໃຫ້ບ່ອນນອນຫຼືບ່ອນນັ່ງຂອງທາ່ນສະອາດ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ

·  ຄວນມີໄວ້ໃນບ້ານ ເພາະລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍລຳແສງUV 

·  ໃຊ້ງານງ່າຍ ຂະໜາດບໍ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ ມີນ້ຳໜັກເບົາ ດູດຝຸ່ນໄດ້ໄວ ສຽງບໍ່ດັງເກີນໄປ 

·  ຄວາມແຮງ 350ວັດ