You have no items in your shopping cart.
$6.20

ຊັ້ນໃນບາບໍ່ມີຂອບ ,ໂຄງ ຜ້ານຸ້ມໃສ່ສະບາຍ

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
*
*
CF ສິນຄ້າລາຄາພິເສດ
CF ສິນຄ້າລາຄາພິເສດ
Rating 0 %
Product in shop 223
Product In Shop
Product Details

Product details of ເສື້ອຊ້ອທນໃນ ບໍ່ມີໂຄງ

  • ເສື້ອຊ້ອນໃນບໍ່ມີໂຄງ ໃສ່ສະບາຍ 
  • ຂໍເກາະມີຄວາມກະຊັບຊົງ 
  •  ໃສ່ເເລ້ວໝົດບັນຫາ ເປັນຮ່ອງລະຫວ່າງເອິກ 
  • ໃສ່ກັບເສື້ອຜ້າເເບບໃດກໍງາມ 
  • Size : 32/70 - 34/75 - 36/80 - 38/85
  •  ມີ 9 ສີ: ສີ ເນື້ອ, ນູ໊ດ ,ບົວ,ເທົາ,ເເດງເລືອດໝູ,ນ້ຳຕານ, ຂຽວ, ຟ້າ