You have no items in your shopping cart.
$11.55
Old price: $12.87

ເຮີເບີແຄ HERBAL CARE

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Thisha
Thisha
Rating 0 %
Product in shop 4
Product In Shop
Product Details

ຄີມສະໝູນໄພທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງ:ຂີ້ມິ້ນ ລາຊາແຫ່ງສະໝູນໄພ ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຮະ
ຜັກນອກ ລຸດຮິ້ວຮອຍ
ຮາງຈືດ ລາຊາແຫ່ງການຖອນຜິດ ດີທ໊ອກຜິວ
ບຳລຸງຜິວມອບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ນຽນນຸ້ມໃຫ້ແກ່ຜິວ ເນື້ອຄີມຊຶມເຂົ້າຜິວໄດ້ຢ່າງໄວວາ
ໃຊ້ບັນເທົາອາການຄັນ ດ້ວຍຄວາມເຢັນຈາກເມັນທໍເປັນການຫລອກຜິວໃຫ້ສະບາຍ
ເພື່ອມີເວລາໃຫ້ສະໝູນໄພຕ່າງໆເຂົ້າໄປບຳລຸງຜິວ(ທາເວລາມີຜື່ນຄັນ ແພ້ ແດງ ຄັນຈາກມົດກັດ ຍຸງກັດ)
ສາມາດໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍາວນານໄດ້ ເພາະບໍ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສະເຕຮອຍ
ດ້ວຍເນື້ອຄີມທາແລ້ວມີຄວາມເຢັນ ຈຶ່ງສາມາດທາໂຕເພື່ອຄາຍຮ້ອນຂອງອາກາດຮ້ອນໆຂອງບ້ານເຮົາໄດ້
ສາມາດແຕ້ມສິວໄດ້ ດ້ວຍສະໝູນໄພທີ່ຊ່ວຍລຸດການອັກເສບ ແລະ ບໍ່ຖິ້ມຮອຍດຳແຕ່ຕ້ອງໄດ້ທາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ໝາຍເຫດ: ຫ້າມທາບໍລິເວນໃກ້ຕາ ໃຊ້ທາພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ