You have no items in your shopping cart.
$16.17
Old price: $16.47

ໂຊເອ້ອອຍ ຄອນໂທ ເພີເຟສ ພາວເວີ ZO-A OIL CONTROL PERFECT POWDER

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
opowhiteskin
opowhiteskin
Rating 0 %
Product in shop 6
Product In Shop
Product Details
 • ຜະລິດຕະພັນໂຊເອ້ອອຍ ຄອນໂທ ເພີເຟສ ພາວເວີ ZO-A OIL CONTROL PERFECT POWDER

  ສ່ວນປະກອບ

 • SILICA
 • TITANIUM DIOXIDE
 • SALACOS 99
 • HEXYLENE GLYCOL
 • NYLON-12
 • VITAMIN E

  ແຫຼ່ງຜະລິດຕະພັນ ຜະລິດທີ່ປະເທດໄທ ເລກທີ່ຈົດແຈ້ງ  10-4-6300000635

  ວິທີການໃຊ້ງານ ໃຊ້ທາເທີງໃບໜ້າ ແລະ ລຳຄໍ

  ສັບພະຄຸນ

 • ດູດຊັບຄວາມມັນເທີງໃບໜ້າ ໂດຍບໍ່ທາໃຫ້ໜ້າແຫ້ງ ປົກປ້ອງຜິວຈາກລັງສີຢູວີ  ເຄືອບຜິວປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຜິວນ້າ ທາໃຫ້ຜິວນຸ້ມນວນ
 • ສາມາດໃຊ້ກັບຜິວທີ່ແພ້ງ່າຍ ເພໍນື້ອແປ້ງຕິດໄດ້ດີ ບຳລຸງ ຜິວໜ້າ ລົດ ແລະບັນເທາົາອາການອັກເສບ ຂອງຜິວໄດ້
 • ລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ ກ່ອງສີດຳ ແຖບຂຽວ ດ້ານໃນເປັນເນື້ອແປ້ງເສດມາດຕະຖາ ມີຟອງນ້ຳຊັບໜ້າດານໃນຕະລັບ