You have no items in your shopping cart.
$1.52
Old price: $1.65

(ຄະແລແມອຸນມ່າ)ແປ້ງກະຣີ/ເຜັດ 100g

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
SKU: 8801045010137
Vendor: Insee Mart
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Insee mart
Insee mart
Rating 0 %
Product in shop 657
Product In Shop
Product Details

ລາຍລະອຽດ

ຄຸນສົມບັດ:

ໂອໂຕກິິຜົງເຄືອງແກງກະຫລີເກີງສຳເລັດຮູບລົດເຜັດນ້ອຍແກງກະຫລີເກົາລີພ້ອມກັນປະສົມປະສານຂອງເຕືອງເທດທີ່ບໍຄືໄຜເໝາະແກ່ຄົນທີ່ມັກຄວາມເຜັດ

ສ່ວນປະກອບ:

ນ້ຳ,ມັນຝຮັ່ງ,ແຄຮອກ,ນ້ຳມັນປາມ,ແປ້ງເຂົ້າສາລີ,ນ້ຳຕານ,ຜົງກະຫລີ,ເຄື່ອງເທດ,ກະທຽມ,ແອັບເປີ່ນຊອດ,ຊອດໝາກເລັ່ນ,ເກືອ,ແປ້ງເຂົ້າສາລີ,

ວີທີໄຊ້:

ປະສົມນ້ຳຕົ້ມສຸກ ປຸງຜ່ານຄວາມຮ້ອນປານກາງເປັນເວລາ 10-15ນາທີ